O LIBRO BRANCO DE ENCE - page 14

Libro Branco de Ence | 14
demolestias e afectacións na saúde das persoas como resposta ás emisións
e/ou escapes procedentes do complexo. Hoxe a realización dun amplo estudo
epidemiolóxico está truncado polo incendio do arquivo clínico do CHOP no ano
2004 que destruíumediomillón de historiasmédicas e deixou a Pontevedra sen
gran parte dos datos históricos que poderían ou non relacionar a contaminación
da fábrica de Lourizán con determinadas enfermidades.
Por que centra Ence a atención das emisións atmosféricas nos cheiros?
Os cheiros identifican a Ence e xeran queixas dos cidadáns, incluso dos que
non teñen unha actitude belixerante contra a pasteira. O seu plan anti olores,
posto enmarcha hai tres anos ten como obxectivo acadar o cheiro cero,mais
non di nada de reducir a carga contaminante. Van rematar coa contaminación?
Trátase dun obxectivo
recorrente que
sempre resulta
ser unhamentira
propagandística;
xa no ano 1991
anunciaban que
tras o peche anual
da instalación,
reabriríase sen
cheiros e vinte anos
despois, repiten a
mesma cantinela
asegurando que
acadarán o cheiro
cero no 2014.
Como contamina e como se controlan os verquidos de Ence a ría de
Pontevedra?
A contaminación dos efluentes queda reflectida, entre outros, nos seguintes
parámetros: DBO (demanda biolóxica de osíxeno), DQO (demanda química de
Parámetros do control da AAI e a directiva europea
AAI Ence
Directiva 91/271/CEE
Solidos en suspensión (kg/dia)
2.250*
1.247,12
DemandaQuímica deOsíxeno (kg/dia)
9.000*
4.454
Demanda Biolóxica deOsíxeno (kg/dia)
2.250*
890,80
Fósforo total (kg/dia)
108
71,26
Nitróxeno Amoniacal (kg/dia)
810
534,48
* Estes valores considéranse comoos límitesmáximospermitidosenmediamensual, admitíndose valorespuntadeata12.000 kg/díaara
aDQO total,3.000Kg/día. ParaaDBOe2.800 kg/díaparaos sólidosensuspensión, senquepoida sobrepasarseamediamensual.
OS VALORESCORRESPONDENTESÁAPLICACIÓNDADIRECTIVA 271/CEECALCÚLANSE EN FUNCIÓNDO VOLUMEDE VERQUIDO
RECOÑECIDOPOR ENCE
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...32
Powered by FlippingBook