O LIBRO BRANCO DE ENCE - page 2

Libro Branco de Ence | 2
Soportaron
os veciños de
Pontevedra
demasiado tempo a
presenza de Ence?
Un pontevedrés nado en
1958, o ano en que se
creou a pasteira, terá 60
anos en 2018, cando
acabe a concesión. Hai
decenas demiles de
veciños que non pasaron
nin un día da súa vida sen
aspirar o fume, soportar
os cheiros e sufrir a
presenza desta industria
contaminante a poucos
metros dos seus fogares.
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...32
Powered by FlippingBook