O LIBRO BRANCO DE ENCE - page 27

27 | Libro Branco de Ence
segundo parece os propietarios de Ence teñenmoitos amigos. O expediente
de caducidade abriuse e pechouse cunha ordeministerial de 24 de xullo de
2015 que declara a caducidade parcial da concesión. Só atende ás peticións de
Ence, e Costas nin sequera resposta ás alegacións dos colectivos ecoloxistas
personados no procedemento, o que invalidaría o proceso.
Ence vese recompensada coa súapermanencia,perosi advirteCostasda
necesidadede trasladar o campode fútbol dos veciñosde Lourizán. Segundo
oPP, o xogodos veciñoséoúnicoquemolestanoespazopúblicode todosos
pontevedreses, algoque xaestánamandaXustiza. A caducidadedeEncenonera
un temamenor paraaempresa, sendúbida. Aampliaciónda concesión,que solicitou
nomesdeagosto,non sepoderáoutorgar sea concesiónestivese caducada.
Podería a Xunta pechar Ence?
Si. AXunta ten competenciasexclusivasenordenacióndo territorio recollidasen
textos legais comoasDirectricesdeOrdenacióndo Territorio (DOT) eoPlande
Ordenacióndo Litoral (POL) paraditamar desfavorablementea súapermanencia, xa
quenestes textosaenseadade Lourizánestá considerada comoespazoaprotexer.
Encemóvesemoi ben na Administración e nos Xulgados?
Claro. Especialmente coa Administración do Estado, quenmarca o futuro da
empresa. Eles saben que esta liga se xoga enMadrid. Na capital do Estado son
expertos tanto en traballar influencias, algo ao que non debe ser alleo o feito
de que antigos cargos do PP ocupen os privilexiados lugares no Consello de
Administración. Tamén consegue algúns éxitos nos xulgados, onde sonmestres
nas estratexias da dilatación dos procesos (o expedente de delito ecolóxico
tardou 11 anos en investigarse, tanto pola inacción da empresa como da Xunta).
Todas as grandes empresas, guiadas pola avaricia forman parte das élites
económicas e políticas que gobernan o Estado.
Seguiremos consumindo papel?
Iso é o que ENCE está interesada en difundir, pero a tendencia di que o papel
como soporte está recuando en todo o que ten que ver coa difusión cultural,
terreo onde osmedios virtuais e audiovisuais gañanmercado. O consumo de
papel na actualidade está amedrar en áreas como a sobreexplotación publicitaria
e consumista (catálogos de prezos, envases, etc), ou outros artigos de uso
doméstico, que calqueramanual sobre sustentabilidade recomendaría reducir
para exercer un comportamentomáis responsábel e respectuoso co planeta.
Que potencialidades tería a ría de Pontevedra sen o complexo industrial
de Lourizán?
Amaior parte do que era omellor bancomarisqueiro da ría de Pontevedra
quedou baixo o recheo feito no seu día para construír a fábrica. O saneamento
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32
Powered by FlippingBook