O LIBRO BRANCO DE ENCE - page 32

Libro Branco de Ence | 32
Este documento foi elaborado por entidades
e institucións de Pontevedra que teñen como
obxectivo a recuperación do espazomarítimo
terrestre de Lourizán. Aspiramos a ver a nosa
ría libre de industrias impropias e incompatíbeis
co desenvolvemento sustentábel.
encefora.gal
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 32
Powered by FlippingBook