O LIBRO BRANCO DE ENCE - page 6

Libro Branco de Ence | 6
encefora.gal
ESTAMOSSOBRADOSDE PUBLICIDADEDE
ENCE. DESDEHAI ANOS, SOPORTAMOS
CHEIROS E FUMES, PERO TAMÉNO IMPACTO
MEDIÁTICO E PROPAGANDÍSTICO PROMOVIDO
PORUNHA EMPRESAQUENONQUERE
MARCHARDE LOURIZÁN PARADEVOLVERO
ESPAZOMARÍTIMO TERRESTRE PRIVATIZADO
DURANTE ADICTADURA.
POR ISO ELABORAMOS ESTE LIBROBRANCO.
PARADESENMASCARAR ESEOUTROCHEIRO
QUE PRODUCE ENCE: ODAMANIPULACIÓN
INFORMATIVA. AQUÍ TEDES, EN FORMATODE
PREGUNTAS E RESPOSTAS, INFORMACIÓN
LIBRE SOBRE A ENORMEHIPOTECAQUE
SIGNIFICA ENCE PARA A RÍADE PONTEVEDRA.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...32
Powered by FlippingBook